top of page
  • Veronika Puhačová

I experimentátoři mají svou konferenci


Je to tak, i archeologové-experimentátoři si potřebují sdělovat své odborné poznatky, a tak se každoročně v polovině listopadu scházejí v Deštném v Orlických horách, aby si vyměnili zkušenosti, potkali se s kolegy a získali nové kontakty. Bylo tomu tak i tento víkend, 13. - 15. 11. 2015, kdy se asi čtyřicet archeologů i nearcheologů sešlo v útulné chatě na úbočí jednoho z orlických kopců na Semináři Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů, aby zde strávili víkend plný experimentování, debatování a hledání nových možností.

Konferenční příspěvky, probíhající do pozdních večerních hodin pátka i soboty, se dotýkaly mnoha atraktivních sfér, ale především se hovořilo o letošních experimentech, novinkách v poznávání pravěkých technologiích, záchraně kulturního dědictví a prezentaci archeologie v různých formách. Povídali jsme si o zahraničních i českých archeoparcích, o čerstvých aktivitách archeologických sdružení angažovaných v popularizaci archeologie i památkové péči, o velmi zajímavých experimentech s poznáváním keramických postupů v pravěku či s možnostmi vrtání kamene, nechyběl ani blok věnovaný poznávání textilních řemesel nebo polemizování o smyslu a způsobu pořádání oživených archeoakcí pro veřejnost. I my s Cestami archeologie samozřejmě přidali svou pomyslnou trošku do mlýna, a to povídáním o organizačním zákulisí Kupecké osady Krumbenowe, čímž se k naší radosti podařilo vyvolat velmi přínosnou diskuzi. No a večery pak byly věnovány velmi příjemnému diskutování a navazování spolupráce. Za okny bubnovaly nepřestávající kapky vody (Deštné nemá své jméno nadarmo) a nás uvnitř kromě tepla praskajících kamen hřála i přátelská atmosféra.

V neděli ráno, kdy nás čekal půldenní řemeslný workshop na zahradě místního muzea, nám už však déšť tak romantický nepřišel. Ale nezbývalo než nasadit kapuci a vydat se ven, kde od předchozího večera probíhal experiment s výpalem keramiky a vedle také s pečením masa v jámě. Velká grafitová nádoba, vyrobená studenty z Jihočeské univerzity podle nálezů z hradiště Na Jánu v Netolicích, se úspěšně přes noc vypálila a nerozpadla, zatímco maso se upeklo tak krásně, že se rozpadalo samo. Dále jsme pokračovali s výrobou různých hrubostí mouky z máčeného i suchého obilí, s řezáním a vrtáním kamene, které bylo představeno v jednom z příspěvků a také s ukázkami štípání pazourku. Všechno jsme si samozřejmě všichni mohli ozkoušet.

A jak tento seminář obohatil a ještě obohatí Cesty archeologie? To si zatím necháme pro sebe, ale rozhodně se máte na co těšit!

No a abyste o naše zážitky nepřišli, pěkně jsme vám nafotili, co šlo. Za přispění svými fotkami děkujeme Lucii Broncové!

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page