top of page
  • Veronika Puhačová

Zveme studenty na Kurz experienciální archeologie


Když už se člověk jednou rozhodne pro studium archeologie, je jasné, že ho baví poznávání pravěku a středověku. Ovšem poznávat život před tisíciletími prostřednictvím terénních výzkumů a studia literatury není dost dobře možné, pokud si archeolog takový život v pravěku nedokáže ani představit. A proto jsme se rozhodli, že studentům archeologie dáme možnost zažít pravěk na vlastní kůži.

 

Ve spolupráci s občanským sdružením Bacrie, které spravuje Pravěkou osadu Křivolík, a Ústavem pro archeologii FF UK jsme tedy zorganizovali Kurz experienciální archeologie, který poskytne studentům jedinečnou možnost osahat si a zažít věci, o nichž se dosud dozvídali pouze z přednášek a knih.

PROČ

Na úvod je asi nutné vysvětlit, co je vlastně zamýšleno oním slůvkem experienciální a proč tam není experimentální. Pojem experienciální archeologie u nás zavedl archeolog Zdeněk Smetánka jako vyjádření schopnosti experimentu v archeologii přinášet lidem prožitky a zkušenosti (experience). Cílem experienciální archeologie tedy není ověření konkrétní teorie provedením experimentu, dodržujícího přesná pravidla a používajícího pouze autentické nástroje a techniky, ale spíše hlubší porozumění a prožití minulosti. A to není atraktivní a užitečné pouze pro laickou veřejnost, ale také pro archeology samotné. Máte-li možnost si vlastníma rukama vyzkoušet prastaré činnosti, o kterých jste dosud spíše jen četli v knihách, mnohem lépe pak dané činnosti porozumíte, což může ovlivnit i pozdější vědecké závěry. Proto tedy Kurz experienciální archeologie, jako takové otevřené okno do světa trochu jiné archeologie, než jak ji studenti znají z přednášek.

KDE

Kurz se bude konat v krásném prostředí Pravěké osady Křivolík u České Třebové (k účasti mohou nalákat fotky na křivolickém Facebooku), kde si společně se studenty užijeme atmosféru dob dávno minulých. A to také proto, že v křivolickém údolí není ani elektřina, ani tekoucí voda (kromě potoka), takže se do pravěku ponoříme ještě o něco více. Atmosféru jistě umocní také možnost spaní v laténském domě hrnčíře, v laténské polozemnici nebo germánské barvírně.

PRO KOHO

Kurz je otevřen všem studentům archeologie, ale také těm, kteří se k jejímu studiu teprve chystají. A protože se budeme věnovat různých řemeslům, uvítáme také účast dalších zkušených řemeslníků a experimentátorů, kteří se s námi podělí o své experience a načerpají zde nové podněty.

Protože však kapacity kurzu nejsou neomezené, zbývá nám už posledních několik míst. Přihlásíte-li se v nejbližších dnech, budete mít ještě možnost podílet se na hlasování o nejvhodnějším termínu. Neváhejte tedy a pojeďte s námi zažít pravěk!

Svůj zájem nám prosím hlaste na mail veronika.mikesova@uappsc.cz a nebojte se posílat ani zvídavé dotazy.

Budeme se na vás těšit v létě na Křivolíku!

 

Výroba hliněných tkalcovských závaží na Křivolíku. Foto K. Urbanová

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page