top of page
  • Veronika Puhačová

Přihlašujte se na Letní školu experimentální archeologie


Na důkaz duchovní a myšlenkové proměny všichni prošli přes plameny a s vlastnoručně zhotovenými hudebními nástroji se přidali ke stále se zrychlujícímu rytmu bubnu. V celistvém hrajícím a vlnícím se kruhu jsme plameny ještě nakrmili a polonazí křivoličtí muži začali proskakovat skrze vysoko šlehající oheň. Jiskry, které vyplivoval, iniciované účastníky nejprve znejistěly, houstnoucí atmosféra jim však nedala a tak během pár chvil již žárem létala těla nás všech...

 
Odhoď svůj strach a projdi ohněm. Foto Bacrie

Líbilo by se vám, kdyby takhle vypadala výuka na vysokých školách? Teď si určitě pomyslíte, že ano, ale že to přeci nejde, že vysokoškolské vzdělávání má určitou úroveň a mělo by se odehrávat pěkně erudovaně na akademické půdě a v knihovnách. To je sice pravda, ale...

Již Jan Ámos Komenský ve svém přelomovém díle Didactica Magna psal, že učitel upoutá studenty k tématu "bude-li podporovat pozornost tím, že předvede všechno tolika smyslům, kolika je možno" a "bude-li se snažit, aby vždy přinášel něco, co by bavilo i prospívalo, neboť tak bude mysl lákána přicházet dychtivě a s napjatou pozorností". A tak jsme se rozhodli tyto velké myšlenky propojit s moderním přístupem zážitkové pedagogiky a vymysleli jsme kurz pro studenty archeologie, který by hodně bavil a ještě více učil. Loni v létě tak ve spolupráci se sdružením Bacrie, které provozuje Pravěkou osadu Křivolík, vznikl Kurz experienciální archeologie, který přinesl nový vhled do archeologie 15 zúčastněným studentům. O tom, že jsme skutečně v rámci iniciačního rituálu skákali přes oheň, ale taky štípali pazourek, smáli se, točili keramiku, povídali si, brousili sekery, inspirovali se, tkali opasky, předávali si kontakty a tavili bronz, si můžete přečíst v reportáži Odhoď svůj strach a projdi ohněm.

ZVEME VÁS I LETOS

Protože se loňský kurz skutečně vydařil, rozhodli jsme se ho nejen zopakovat, ale posunout ho ještě mnohem dál, prodloužit ho a vnést do něj víc hravosti i zkušeností. A tak letos chystáme Letní školu experimentální archeologie, která proběhne ve dnech 19. - 25. 7. 2017 opět v Pravěké osadě Křivolík. Protože každý pořádný experimentátor by měl sbírat další a další zkušenosti a zážitky s pravěkými technologiemi i způsobem života, je to skvělá příležitost, jak je získat a pochopit archeologii i prehistorii zas o něco lépe. Letní škola experimentální archeologie vám přinese hlubší porozumění a prožití minulosti. To není atraktivní a užitečné pouze pro laickou veřejnost, ale také pro archeology samotné. Máte-li možnost si vlastníma rukama vyzkoušet prastaré činnosti, o kterých jste dosud spíše jen četli v knihách, mnohem lépe pak do teorie dané činnosti proniknete, což může ovlivnit i vaše pozdější vědecké závěry. Proto Letní škola experimentální archeologie, jako takové otevřené okno do světa trochu jiné archeologie, než jak ji studenti znají z přednášek.

Ještě váháte, zda by to mělo smysl? Přečtěte si pár dojmů, které nám poslali studenti po loňském ročníku:

„Umím se více vžít do myšlení a výrobních procesů daných lidí.“

„Kromě nadšení z vyzkoušených aktivit to byl také úžas z toho, jaké je Křivolík parádní místo! A také vnitřní otázku a debatu, na jaký materiál se mám archeologicky zaměřit.“

„Myslím, že už jsem předtím trochu do této experienciální archeooblasti trochu nahlédla, takže změna nebyla tak výrazná, spíše přišla velká radost, že jsem konečně dostala možnost si to pořádně zažít. Rozhodně ale bylo zajímavé vidět jaké všechny předměty mohou být vyrobené z rostlinných materiálů-ty se povětšinou nedochovají. I když si to archeolog uvědomuje, tak to je stejně zajímavé takhle vidět.“

 

KDY: 19. - 25. 7. 2017 KDE: Pravěká osada Křivolík

PRO KOHO: Kurz je určen vysokoškolským studentům archeologie z celé ČR

ZA KOLIK: Cena kurzu je 1 500 Kč, v ceně je zahrnuta i strava a veškeré workshopy i materiál

Přihlásit se můžete na mailu veronika.mikesova@uappsc.cz. Ale pozor, počet míst je omezen!

Proto nám prosím pošlete s přihláškou i svůj motivační dopis, ve kterém zkuste popsat, co vás konkrétně na takovém kurzu láká nejvíce. Jsme moc zvědaví na vaše očekávání a pokusíme se je naplnit!

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page