top of page
  • Julie Tomsová

FOTOREPORT: Na Pičhoře se odehrála germánská svatba


"Svatba? Kdo? Kdy? A s kým?" Zaražený Draco hleděl na Vuka a zprvu vše považoval jen za další z jeho krutých šprýmů. Otrok, šašek, filuta. Přesně tak byl totiž Vuko mezi svými sousedy nechvalně proslulý. Nenáviděný a obávaný prostředník i rozverný a zábavný společník. Draco na něj nyní hleděl tázavě a s obavami v očích. Vyčerpán po mnohaleté výpravě se svým markomanským pánem, byl Vuko první známou tváří, na kterou po svém návratu z dalekých jižních krajů mladý Draco narazil. "Svatba? Já? Proč, bohové? A koho vlastně?" Vuko se škodolibě zasmál: "Ano, mladý pane, vy. Vše je již domluveno."

Germáni na Pičhoře.
 

I přes zlomyslné intriky a našeptávání pokřiveného mrzáka a škodolibého šprýmaře Vuka, který proradnými pomluvami málem všechny rozkmotřil a celou svatbu překazil, odehrála se jednoho jarního odpoledne na Pičhoře germánská svatba. Markomanský válečník Draco se oženil s krásnou Hagen. Za přítomnosti shromážděných svědků (rodičů, příbuzných a sousedů) tak mladý pár nejen stvrdil založení nové domácnosti a počátek společného života, ale předáním darů a posvátnou přísahou rovněž zpečetil spojení dvou rodin a urovnání jejich dávných sporů. Germánští bohové se radují a my s nimi. Oslavy propukají!

Draco a Hagen spojili své životy.

Stejně jako v předešlých letech, uspořádal 28. května 2019 Ústav archeologické památkové péče středních Čech ve spolupráci s obcí Dobřichov na malebném návrší nad Dobřichovem, dnes zvaném Pičhora, celodenní zábavně-vzdělávací program pro obyvatele regionu, ale i všechny zájemce o dávnou minulost naší země.

"Divocí Germáni" se začali pod Pičhorou scházet již od časných ranních hodin. Zapálili ohně, postavili své stany a připravili své řemeslné i umělecké výrobky na příchod zvídavých dětí z místní základní školy. Již každoročně zde archeologové během dopoledního workshopu dětem ukazují a na vlastní smysly je nechají zažít, jak se na Pičhoře před dvěma tisíci lety příslušníkům germánského kmene Markomanů žilo. Jaké radosti a strasti zde prožívali naši dávní předci. Jak žili a bydleli? Jak se odívali? Co jedli? Jaké nástroje a zbraně muži používali? A jakými šperky se krášlily jejich ženy?

Během zábavného dopoledne se tak děti nejen na pár hodin vžily do kůže Germánů, jejich dávných předků, kteří v na Kolínsku žili před tisíciletími, ale také se po naučné Stezce Markomanů, a s živým komentářem našeho kolegy a odborníka na dobu římskou u nás, archeologa Zdeňka Beneše, prošly v jejich stopách. Na závěr nás všechny čekalo lahodné občerstvení za které obci Dobřichov moc děkujeme!

Jen co pod kopcem zmizelo poslední dítko, vypukly na návrší pečlivé přípravy na odpolední slavnost. V rámci oživování naučné stezky archeologové každoročně na konci jara pořádají slavnostní průvod z centra obce Dobřichov s historickou performance přímo na bývalém germánském pohřebišti na pičhorském návrší. Během nich široké veřejnosti představují způsob života, řemesla a kulturu Markomanů tak, jak nám je odhalují archeologické výzkumy. Letos se na Pičhoře konala svatba.

Co činilo naši fiktivní a improvizovanou germánskou svatbu pozoruhodnou - kromě podmanivé scenérie a místního genia loci, živých kulis a věrných dobových kostýmů, přesvědčivých hereckých výkonů a dramatické zápletky zapříčiněné škodolibým Vukem - byla i jedna zajímavá skutečnost. Představitelé snoubenců, germánský válečník Draco a jeho krásná Hagen, ve skutečnosti Jakub a Monika, mají svoji germánskou svatbu již za sebou. Ta skutečná a z hlediska úřední moci zákonná je ale čeká také a to již za pár týdnů! Na Pičhoře jsme tak sice oddávali jen na oko, ale i tak přejeme, aby tento svazek stvrzený nejprve vůli mocných germánských bohů, a až poté vůlí úřední, vytrval ve spokojenosti na dlouhé věky!

 

Více fotografií si můžete prohlédnout na našem Facebooku.

Autor fotografií: Tomáš Chlup (ÚAPPSČ).

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page