top of page
  • Veronika Puhačová

Kupecká osada Krumbenowe opět otevře své brány!


Šest párů bosých dívčích nohou divoce krouží na mokré trávě za zvuku bubnů a výskání, které se nese daleko po hladině mocné Wilth Ahwy. Bíle oděný druid Brendyx do kruhu tanečnic povolává černého havrana, aby se skrze něj vypořádal s temnotou, která v podobě těžkých mraků již několik dní sužuje kupeckou osadu Krumbenowe. Havran umírá, tanečnice světla víří, déšť konečně ustává. Bohové se na obchodníky tentokrát usmáli, vydrží jejich přízeň i příští rok?

Magické momenty zažila vloni Kupecká osada Krumbenowe! Kupci se totiž po tisíci letech opět vrátili na významnou křižovatku obchodních a kulturních cest na jihu Čech a své stany si rozbili přímo v prostoru Pivovarské zahrady Eggenberg v Českém Krumlově. Během dvou dní místním i přicestovalým návštěvníkům osady předvedli nejen své řemeslné umění, ale také svou kulturu a módu. A letos se sem opět vrátí a přivedou s sebou také nové kupce z dalekých krajin za hranicemi své země!

Brány Pivovarské zahrady Eggenberg v Českém Krumlově se letos opět otevřou již 5. a 6. září 2015, aby podruhé uvítaly tento veletrh pravěké a středověké kultury s názvem Kupecká osada Krumbenowe. V samém srdci historického města tak vyroste víkendové tržiště a dílny, kde odborní lektoři, zkušení v experimentální archeologii, zaujmou role řemeslníků a kupců a předvedou prastaré dovednosti našich předků od paleolitu po raný středověk. V sobotu 5. 9. od 10 do 18.30 hodin a v neděli 6. 9. od 10 do 14 hodin tak můžete spatřit kovolitce, ševce, tkadleny, kameníky, skláře, šperkaře, léčitele, síťaře, barvíře, kuchaře a další kumštýře z různých období nejstarší minulosti nejen při jejich práci, ale také si sami některé jejich činnosti vyzkoušet. A nejen to, můžete s nimi také obchodovat a smlouvat! Děti mezitím můžete vyslat na Stezku mladého kupce, kde se jistě pořádně zocelí. Kupčení a poznávání řemesel si můžete zpestřit bohatým programem, který bude zahrnovat nejen přednášky, dílny či módní přehlídku, ale také vrcholný bod, kterým bude významná dramatická událost ze života doby římské! Tu vám zprostředkují pravěcí umělci z oblíbených sdružení Bacrie, Altsteinzetliche Knochenklangbilder a Alterra. Konkrétní časy a body programu vám prozradíme již brzy!

V kupecké osadě poznáte nejen období i kultury, které byly skutečně doloženy v rámci pravěkého a raně středověkého osídlení českokrumlovského regionu i krumlovského meandru, ale také přicestovalé obchodníky z krajin velmi vzdálených. Program je proto úzce provázán i s nově aktualizovanou archeologickou expozicí a komentavou prohlídkou v Regionálním muzeu v Českém Krumlově, kde se dozvíte více o archeologii regionu a prohlédnete si také 3D rekonstrukce osídlení Pivovarské zahrady. Za touto rekonstrukcí stojí společnost Virtual History s.r.o., která vám také představí přímo v areálu osady nejmodernější metody digitální prezentace archeologie, jako jsou virtuální a 3D modely a rozšířená realita.

Vstup do Kupecké osady Krumbenowe i do Regionálního muzea v Českém Krumlově bude při této příležitosti ZDARMA!

Je nám ctí, že projekt „KRUMBENOWE – Kupecká osada“ je letos realizován v rámci národního zahájení Dnů evropského dědictví, a to s podporou města Český Krumlov a pivovaru Eggenberg. Na programu spolupracují Regionální muzeum v Českém Krumlově, Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a řada lektorů a historických skupin z odvětví experimentální a experienciální archeologie.

Pro další informace: PROGRAM

KONTAKTY:

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Mgr. Lucie Šmahelová, Ph.D., archeologický úsek

Tel.: +420 380 711 674

Email: smahelova@muzeumck.cz

Mgr. Martina Vachová, propagace a marketing

Tel.: +420 380 711 674

Email: vachova@muzeumck.cz

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Mgr. Veronika Mikešová, archeolog-popularizátor

Tel.: +420 605313 833

Email: mikesovaveronika@gmail.com

Jaké to bylo vloni?


Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page