Please reload

Nejnovější příspěvky

Poslední okázalost keltských žen

23/02/2016

 

Výzkum: polykulturní lokalita Pitkovice (okr. Praha-Pitkovice), 2006-2007, vedl Tomáš Polišenský, Ústav archeologické památkové péče středních Čech

 

Fotografie a technická dokumentace: archiv Ústavu archeologické památkové péče středních Čech

 

Kresebná rekonstrukce: Michal Puhač

 

Realizace videa: Veronika Mikešová

 

Hudba: Maxim Kornyshev - The Mountain Breeze of Nostalgia (freemusicarchive.org)

 

Please reload

Please reload

Archiv