top of page
  • Julie Tomsová

Jak jsme pokřtili naši novou publikaci Klenoty středočeského pravěku


13 lokalit, 13 příběhů, desítky archeologických artefaktů. To vše najdete v naší nové publikaci Klenoty středočeského pravěku, kterou jsme slavnostně pokřtili 9. dubna 2019 v prostorách Středočeské centrály cestovního ruchu. Úvodního slova a představení publikace se ujala Irena Benková, archeoložka a ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, spolu s autory publikace, archeology Veronikou Puhačovou a Zdeňkem Benešem. Kmotrem publikace se stal archeolog Jaroslav Špaček. Na slavnostním křtu nechyběli ani další pracovníci našeho ústavu a členové autorského týmu. kteří konkrétní výzkumy vedli a podíleli se i na vyprávění jednotlivých příběhů.

 

Klenoty středočeského pravěku jsou opravdovou lahůdkou nejen pro příznivce archeologie, ale díky svojí čtivé formě a působivým ilustracím publikace osloví i širší čtenářské publikum. 13 kapitol a jejich 13 příběhů představují čtenáři běžný život našich pravěkých předků. Dozvíte se, jaké lokality naši archeologové během svých výzkumů za poslední roky ve středních Čechách objevili a jaké krásné nálezy zde vykopali. Očištěné, konzervované a prozkoumané artefakty pak samy vypráví příběhy z dávné minulosti a umožňují čtenáři nahlédnout do širokého spektra problémů a jevů, které ovlivňovaly život pravěkých lidí a které můžeme prostřednictvím vědeckého bádání zkoumat. Jak lidé v mladší době kamenné hospodařili s vodou? Kdy se zrodil dálkový obchod a jakou roli v něm střední Čechy v některých dobách hrály? Provázelo násilí člověka již od pravěku? Jakým způsobem se proměňoval vztah k mrtvým? Kdy se u nás začaly používat peníze? Toužily místní ženy vždy po kráse, a jak si k ní pomáhaly? Jakými metodami to zjišťujeme? A jak se to projevilo na místech, kde nyní žijeme my a kterými denně procházíme? Publikace je provázena množstvím terénních i umělecky laděných fotografií z dílny studia Abalon s.r.o. a Jany Lohnické a bohatě proložena archeologickými rekonstrukcemi ilustrátorů Anežky Šimečkové a Michala Puhače. Klenoty středočeského pravěku jsou tak finálním výstupem archeologické práce, který ocení široké publikum zájemců o historii.

Naši novou publikaci jsme pokřtili slavnostně a radostně, jak se na archeology sluší. Odpoledne se neslo v příjemné atmosféře rozhovorů o výzkumu, prohlídce originálních nálezů i s odborným komentářem zasvěcených archeologů a v družném hovoru kolegů a kamarádů, kteří se v úterý v Husově ulici setkali, v některých případech i po delší době. Povídat bylo o čem! Setkání to zkrátka bylo vydařené a Klenoty středočeského pravěku jsme zdárně vyslali do světa k vám, našim čtenářům. Někteří z vás si novou publikaci rovnou odnesli domů. Jiní za námi přijeli v následujících dnech na veletrhy v Praze a Lysé nad Labem. A vy ostatní, kteří byste se rádi začetli do příběhů našich předků, si pro naši novou publikaci můžete zajet na zámek Nižbor. Návštěvu můžete spojit třeba s prohlídkou Informačního centra keltské kultury (kde na vás čekají další nálezy Ústavu archeologické památkové péče středních Čech) nebo s vycházkou na nedaleké slavné keltské oppidum Stradonice. Po domluvě lze publikaci zakoupit rovněž na adrese Nad Olšinami 448/3, Praha 10, nebo prostřednictvím webu Cesty archeologie a www.uappsc.cz.

 

Fotoreportáž

Ty nejlepší momenty ze slavnostní křtu publikace Klenoty středočeského pravěku

najdete na našem Facebooku. (Autor fotografií: Pepa Horák)

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page