top of page
  • Vojtěch Volf, Johana Tlustá

Zaostřeno na nálezy III

Dnes, ve třetím díle seriálu, ve kterém máme zaostřeno na archeologické nálezy, vám představíme další dva zajímavé či unikátní objevy, které naši kolegové vybrali jakožto jejich nejoblíbenější. Co myslíte, jedná se vždy o zlaté poklady?

 

Vojtěch Volf: Tleský poklad


Skleněné kroužky jsou v archeologických nálezových souborech z 12. až počátku 14. století vítaným a atraktivním zpestřením. Nic to však nemění na faktu, že o nich stále víme jen velmi málo. Se štěstím učiněný nález keramické konvice se 400 skleněnými kroužky počátkem 60. let 20. století ukázal fascinující fakta o dávných poměrech v dnes zapadlé sudetské vísce. Poklad byl vyzvednut ze stěny velké stavební jámy v areálu místního tvrziště spolu s velmi početným souborem užitkové keramiky, dalších kroužků a několika zlomky dutého skla. Vše pocházelo ze 13. století a výmluvně nás to informuje o vysokém sociálním statutu obyvatel místní tvrze, jejichž životní styl si mnoho nezadal s paláci tehdejší Prahy. Samozřejmě písemné zmínky o Tleskách máme až z doby o více jak století pozdější, což ještě dodává výjimečnému nálezu na zajímavosti.https://www.stredozeme.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=7131&x=683&y=455&hash=0c64b7c951c32ba2449ef04382ae00ef


Johana Tlustá: tabulky z Vindolandy


Pokud máme hovořit o zajímavých archeologických nálezech, rozhodně bych zmínila tabulky z Vindolandy, což je římský vojenský tábor poblíž Hadriánova valu, kde se díky vhodným půdním podmínkám dochovaly i organické materiály, které bývají pro archeology velmi vzácné. Kromě kožených bot, dřevěných předmětů, ale třeba i vlněné ponožky, byly na lokalitě nalezené dřevěné tabulky na psaní, které nám umožňují nahlédnout do tamního každodenního života. Mezi dochovanými texty si můžeme přečíst nejrůznější úřední záznamy, úryvky z Vergilia (nejspíše používané v rámci výuky psaní), ale také běžnou korespondenci jako například přání šťastného nového roku nebo pozvánku na oslavu narozenin.
 

Fotografie pocházejí z osobních archivů autorů příspěvků, nebo z veřejně přístupných zdrojů.


Fotografie Tleského pokladu:

https://www.stredozeme.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=7131&x=683&y=455&hash=0c64b7c951c32ba2449ef04382ae00ef


Comments


Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page